Accidentally Quipping Bulge - Make It An Nev Night.

tålamod

AS- människan har oftast svårt nog med humor och långa, ordrika meningar i en lugn och oprovocerande situation. I affekt kan ett förfluget skämt eller störande ord och ljud bli den tändande gnistan till potentiellt fasansfulla konsekvenser. Inte förrän utbrottet varit över i flera minuter kan det vara meningsfullt att tala vänligt, lugnande och avledande, men utan att skämta. Till följd av de hormonelle förändringar och ökade påfrestningarna som är förbundna med tonåren kan också syndromet temporärt förstärkas. Föräldrarna måste vara stödjande och tålmodiga och komma ihåg att detta är en svår tid för praktiskt taget alla ungdomar.